life insurance

 1. February 22, 2022

  നിങ്ങൾ യുവത്വത്തിലാണോ…: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ ഇനി വൈകേണ്ട

  നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ  പോളിസി എടുക്കാൻ  കാലതാമസം വരുന്നത്  ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  നിങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പോളിസി ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നുമാണ്. പ്രായമാകുന്തോറും ഉയർന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല പോളിസി പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കപ്പെട്ടെന്നും വരാം . ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മികച്ച തീരുമാനമാണ്.

  Read More
 2. February 22, 2022

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  You may not think you need life insurance now, but if you wait too long to take out a policy, it could hurt you in the long run. Waiting until you feel you really need a policy means you will be older and the odds of having health problems increases. This can mean higher premiums or worse, being completely denied for a policy. Starting a life insurance policy earlier in life is a smart decision all around.

  Read More
 3. September 13, 2021

  Your Top 6 Questions About Social Security Benefits – Answered

  1. When am I eligible to file for Social Security Benefits?


  You’re eligible to file for Social Security benefits once you have been age 62 for an entire month. This is referred to as the Month of Entitlement (MOET). The Social Security Administration has determined that you attain the age 62 one day before your birthday for filing purposes. Meaning if your 62nd birthday falls on October 3rd, you’ll attain age 62 the day before on October 2nd. But because you will attain age 62 on the 2nd, you won’t be considered age 62 for the entire month, so you won’t be able to file until the following month of November. However, if your birthday falls on the 2nd, you would be able to file for benefits during October because you would attain age 62 on the 1st and be considered 62 for the entire month of October. You will always receive your benefit check in the month following the month for which it is due.

  Read More
 4. August 28, 2021

  നമുക്കേവര്‍ക്കും യോജിച്ച ഒരു ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകത

  വ്യത്യസ്ത താത്പര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കെല്ലാം യോജിച്ച ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിനായുള്ള അന്വേഷണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പോളിസികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റുമാര്‍, തല പെരുക്കുന്ന പദാവലികള്‍ (ഈ പദാവലികള്‍ ചിലരുടെയെങ്കിലും മരണം വേഗത്തിലാക്കിയോ ആവോ) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പോളിസി ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വളരെ പ്രയാസമാണ്.

  ആളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് 'ക്യാഷ് വാല്യൂ പോളിസി'. ആജീവനാന്ത ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ക്യാഷ് വാല്യൂ. പോളിസി ഉടമകള്‍ക്ക് നിക്ഷേപിച്ച പണം സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടായി ഉപയോഗിക്കാനും അതില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ക്യാഷ് വാല്യു ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് അത് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തോന്നാമെങ്കിലും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല. ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇന്‍ഷുറന്‍സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണിവിടെ.

  ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സില്‍ ക്യാഷ് വാല്യൂ എന്നാല്‍ എന്താണ്..?

  Read More
 5. August 24, 2021

  Why You Can’t Afford Not To Have Life Insurance

  Why You Can’t Afford Not To Have Life Insurance

  Insurance agents hear the same story over and over again: I know I need life insurance; I just can’t afford the premiums. The trouble is that those who feel they can’t afford to have life insurance are likely the people who need it the most. Here are a few of the reasons why the argument that you can’t afford life insurance coverage likely means you really need it.

  Read More
 6. August 23, 2021

  When Should I Buy Life Insurance?

  When Should I Buy Life Insurance?

  Life insurance is one of the most important purchases you can make to keep your loved ones protected, but is life insurance only for those who are married with children? Whether you fall into this category or not, there are a lot of factors that make purchasing life insurance a wise choice. Here are some things to consider when deciding whether it is time to purchase life insurance, and information on what type of policy you will need to keep those you love safe.

  Read More
 7. August 22, 2021

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  You may not think you need life insurance now, but if you wait too long to take out a policy, it could hurt you in the long run. Waiting until you feel you really need a policy means you will be older and the odds of having health problems increases. This can mean higher premiums or worse, being completely denied for a policy. Starting a life insurance policy earlier in life is a smart decision all around.

  Read More
 8. August 21, 2021

  What To Expect On Your Life Insurance Medical Exam

  What To Expect On Your Life Insurance Medical Exam

  Once you apply for a life insurance policy, there are some steps that might be required in order to have the policy issued. In many cases a health exam will be done to ensure you don’t have any serious illnesses or other issues that could affect your eligibility for the policy. Some insurance companies will send someone out to your home to perform the exam, while others will have you visit an approved doctor’s office to have it completed. Here are a few of the things you should expect when the test is performed.

  Read More
 9. August 19, 2021

  Understanding The Different Types Of Life Insurance Policies

  Understanding The Different Types Of Life Insurance Policies

  The number and different types of life insurance policies available on the market can be overwhelming and confusing to choose from, especially if you have never purchased a life insurance policy before. Understanding what types of policies are available to you and what they can offer, even before beginning the search, can make it easier and less time consuming. Here is some basic information about the types of life insurance policies that you can purchase, and how to select the one that is right for you.

  Read More
 10. August 19, 2021

  What Term Length Is Right For Me?

  What Term Length Is Right For Me?

  If you have decided on term life insurance, you will next have to choose a term length. What you choose depends on several factors ranging from your budget to your life insurance needs.

  Read More
Page