Blog

 1. February 22, 2022

  നിങ്ങൾ യുവത്വത്തിലാണോ…: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ ഇനി വൈകേണ്ട

  നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ  പോളിസി എടുക്കാൻ  കാലതാമസം വരുന്നത്  ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  നിങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു പോളിസി ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നുമാണ്. പ്രായമാകുന്തോറും ഉയർന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല പോളിസി പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കപ്പെട്ടെന്നും വരാം . ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മികച്ച തീരുമാനമാണ്.

  Read More
 2. February 22, 2022

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  Why You Shouldn’t Wait To Get Life Insurance

  You may not think you need life insurance now, but if you wait too long to take out a policy, it could hurt you in the long run. Waiting until you feel you really need a policy means you will be older and the odds of having health problems increases. This can mean higher premiums or worse, being completely denied for a policy. Starting a life insurance policy earlier in life is a smart decision all around.

  Read More
 3. September 13, 2021

  Your Top 6 Questions About Social Security Benefits – Answered

  1. When am I eligible to file for Social Security Benefits?


  You’re eligible to file for Social Security benefits once you have been age 62 for an entire month. This is referred to as the Month of Entitlement (MOET). The Social Security Administration has determined that you attain the age 62 one day before your birthday for filing purposes. Meaning if your 62nd birthday falls on October 3rd, you’ll attain age 62 the day before on October 2nd. But because you will attain age 62 on the 2nd, you won’t be considered age 62 for the entire month, so you won’t be able to file until the following month of November. However, if your birthday falls on the 2nd, you would be able to file for benefits during October because you would attain age 62 on the 1st and be considered 62 for the entire month of October. You will always receive your benefit check in the month following the month for which it is due.

  Read More
 4. September 02, 2021

  flood email

  Dear Customer,

  As severe weather season is upon us, I am reaching out to provide some additional information regarding your flood risk.

  Your current homeowners’ policy, although valuable protection against the majority of situations, does not cover flood damage to your home. Part of our responsibility to you is to help you select the proper protection for your total picture. I’d like to discuss how flood insurance may be an option for your home.

  A flood insurance policy is the best way to protect your home and personal belongings.

  Below is a Risk Flood Insurance NON-BINDING Quote:

   

  The following conditions should be used to

  Read More
 5. August 28, 2021

  നമുക്കേവര്‍ക്കും യോജിച്ച ഒരു ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകത

  വ്യത്യസ്ത താത്പര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കെല്ലാം യോജിച്ച ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിനായുള്ള അന്വേഷണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പോളിസികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റുമാര്‍, തല പെരുക്കുന്ന പദാവലികള്‍ (ഈ പദാവലികള്‍ ചിലരുടെയെങ്കിലും മരണം വേഗത്തിലാക്കിയോ ആവോ) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പോളിസി ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വളരെ പ്രയാസമാണ്.

  ആളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് 'ക്യാഷ് വാല്യൂ പോളിസി'. ആജീവനാന്ത ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ക്യാഷ് വാല്യൂ. പോളിസി ഉടമകള്‍ക്ക് നിക്ഷേപിച്ച പണം സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടായി ഉപയോഗിക്കാനും അതില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ക്യാഷ് വാല്യു ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് അത് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തോന്നാമെങ്കിലും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല. ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇന്‍ഷുറന്‍സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണിവിടെ.

  ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സില്‍ ക്യാഷ് വാല്യൂ എന്നാല്‍ എന്താണ്..?

  Read More
 6. August 25, 2021

  How Much Your Policy Really Cost?

  How Much Your Policy Really Cost?

  The cost of a health insurance policy goes beyond simply the monthly premiums. Deductibles, co-pays, and co-insurance amounts should all be included in the calculations when determining what you should actually expect to pay each year on top of the premium amount. When comparing health insurance quotes, be sure to factor these other costs of health care in so you are certain you’ve chosen the best option.

  Read More
 7. August 24, 2021

  Why You Can’t Afford Not To Have Life Insurance

  Why You Can’t Afford Not To Have Life Insurance

  Insurance agents hear the same story over and over again: I know I need life insurance; I just can’t afford the premiums. The trouble is that those who feel they can’t afford to have life insurance are likely the people who need it the most. Here are a few of the reasons why the argument that you can’t afford life insurance coverage likely means you really need it.

  Read More
 8. August 23, 2021

  When Should I Buy Life Insurance?

  When Should I Buy Life Insurance?

  Life insurance is one of the most important purchases you can make to keep your loved ones protected, but is life insurance only for those who are married with children? Whether you fall into this category or not, there are a lot of factors that make purchasing life insurance a wise choice. Here are some things to consider when deciding whether it is time to purchase life insurance, and information on what type of policy you will need to keep those you love safe.

  Read More
 9. August 23, 2021

  How to Prepare for Hurricane Season

  How to prepare for hurricane season

  Precautionary measures can temper the ravages of these destructive storms

  Hurricanes can shatter lives as well as damage property. Being prepared can help you, your family or your business minimize the impact of the storm. The best time to start is before the threat is imminent. Here's what you need to know.

  Read More
 10. August 22, 2021

  A Step-By-Step Guide To Your Auto Claim

  A Step-By-Step Guide To Your Auto Claim

   

  When you have been in an accident or your car has been stolen or vandalized, you may not know where to start or what to expect. The call to your insurance agency or claims department to open a claim starts a process that can be confusing. While the details of the claims process may differ from company to company and depending on the type of claim, the basic process is similar for every claim. This step-by-step guide will get you through the claims maze.

  Read More
Page